Raytracing – vad är det, vad gör det och bör du bry dig?