Sveriges krav på masslagring av internetleverantörernas kunduppgifter strider mot lagstiftningen, meddelar EU-domstolen. Men ännu är frågan avklarad.

Post- och telestyrelsen (PTS) har de senaste två åren ställt krav på att svenska teleoperatörer ska masslagra kundinformation, i strid med lagstiftning från EU. EU-lagstiftningen tillåter riktad datalagring, om specifika kunder som misstänks för grov brottslighet. Masslagring, där information lagras om samtliga kunder antingen permanent eller tillfälligt, är däremot inte tillåtet.

Sverige och Storbritannien är de enda två EU-länder som gått emot lagstiftningen och fortsatt ställa krav på masslagring hos teleoperatörerna. Det har lett till att bland annat Tele2 har bestridit beslutet från PTS och drivit ärendet till EU-domstolen, som kommer ta ett formellt beslut i frågan under 2017.

“Synnerligen allvarligt”

I ett förhandsbesked meddelar EU-domstolen att kraven på svenska teleoperatörer inte är förenligt med den nuvarande EU-lagstiftningen. Den masslagring som nu används i Sverige kan potentiellt användas för att kartlägga användarnas privatliv, och informationen samlas in för brett.

“Det ingrepp som en nationell lagstiftning som föreskriver lagring av trafikuppgifter och lokaliseringsuppgifter utgör måste således betraktas som synnerligen allvarligt.”

Tele2 är positiva till beslutet, som även gjort avtryck på andra teleoperatörer i landet. Bland annat uppges Telenor redan ha upphört med sin datalagring i samband med beskedet från EU-domstolen.

Vad får lagras?

Med det sagt är frågan dock långt ifrån helt avgjord. Det är fortfarande svenska kammarrätten som tar det slutgiltiga beslutet, och kan i teorin välja att avfärda beslutet från EU. Tele2:s chefsjurist, Stefan Backman, menar dock att ett sådant beslut är osannolikt.

Det återstår dock att avgöra vad som klassas som grov brottslighet i det här sammanhanget i Sverige. Det här är en fråga som bland annat tagits upp av Bahnhof, som ifrågasatt huruvida fildelning och upphovsrättsbrott kan omfattas av datalagringen eller ej. Ett slutgiltigt beslut i frågan kommer tas av kammarrätten under nästa år.

Lägsta pris på Prisjakt.se (Affiliate)

Subscribe
Notifiera vid
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments