Cifs/Samba över OpenVPN m. Raspberry Pi? | Nätverk / Internet | Forum

A A A

Please consider registering
Guest

Search

— Forum Scope —
— Match —

— Forum Options —

Minimum search word length is 3 characters - maximum search word length is 84 characters

Lost password?
The forums are currently locked and only available for read only access
sp_Feed sp_TopicIcon
Cifs/Samba över OpenVPN m. Raspberry Pi?
This topic is locked
Josef
Nu vet jag hur man gör inlägg!
Medlem
Forum Posts: 39
Member Since:
augusti 6, 2001
sp_UserOfflineSmall Offline
1
mars 7, 2013 - 12:41 e m
sp_Permalink sp_Print

Hur gör man för att få tillgång till en Cifs/Samba-server via OpenVPN?
Jag har lyckats upprätta en vpn-anslutning till mitt lokala nätverk. Jag kan komma åt min freenas-maskin via webgränssnittet. Även min router kommer jag åt via webgränssnittet. När jag är kopplad upp via vpn, så får jag även ”rätt” ip. Det vill säga att min ip ändras till den som mitt modem där hemma har utåt.
Allt detta är ju bra. Men hur gör man för att komma åt sina filer på freenas-maskinen? Jag kör Cifs/Samba-server på den, och det borde ju gå att komma åt dessa utdelningar via vpn???? Men med den konfigurationen jag har idag, så går det inte. De syns inte på nätverket.
Hårdvara:
• Router: D-link Dir-855 (för övrigt väldigt nöjd med denna)
• OpenVPN-maskin: Raspberry Pi modell B
• En Laptop med Windows 7
• En dedikerad freenas-maskin
Mjukvara:
• Raspberry Pi: Raspbian “wheezy”, OpenVPN v.???
• Freenas-maskin: 0.7.2 Sabanda (revision 8191)
• Laptop: Windows 7, OpenVPN GUI v.1.0.3
Konfiguration:
Client.conf

client
dev tun
;dev-node MyTap
;proto tcp
proto udp
remote [Här har jag ip till mitt modem] 1194
;remote my-server-2 1194
;remote-random
resolv-retry infinite
nobind
;user nobody
;group nogroup
persist-key
persist-tun
;http-proxy-retry # retry on connection failures
;http-proxy [proxy server] [proxy port #] ;mute-replay-warnings
ca C:/ca.crt
cert C:/Work.crt
key C:/Work.key
ns-cert-type server
;tls-auth ta.key 1
cipher BF-CBC
comp-lzo
verb 4
;mute 20
#Test
route-method exe
route-delay 2
route [Intern ip till freenas-maskin] 255.255.255.0

Server.Conf

local 192.168.10.197
port 1194
;proto tcp
proto udp
;dev tap
dev tun
;dev-node MyTap
ca /etc/openvpn/easy-rsa/2.0/keys/ca.crt
cert /etc/openvpn/easy-rsa/2.0/keys/Freenas-Server.crt
key /etc/openvpn/easy-rsa/2.0/keys/Freenas-Server.key
dh /etc/openvpn/easy-rsa/2.0/keys/dh2048.pem
server 10.8.0.0 255.255.255.0
ifconfig-pool-persist ipp.txt
;server-bridge 10.8.0.4 255.255.255.0 10.8.0.50 10.8.0.100
;server-bridge
push ”route 192.168.10.0 255.255.255.0”
;push ”route 192.168.20.0 255.255.255.0”
;client-config-dir ccd
;route 192.168.40.128 255.255.255.248
;client-config-dir ccd
;route 10.9.0.0 255.255.255.252
;learn-address ./script
;push ”redirect-gateway def1 bypass-dhcp”
;push ”dhcp-option DNS 208.67.222.222”
;push ”dhcp-option DNS 208.67.220.220”
;client-to-client
;duplicate-cn
keepalive 10 120
;tls-auth ta.key 0
cipher BF-CBC # Blowfish (default)
;cipher AES-128-CBC # AES
;cipher DES-EDE3-CBC # Triple-DES
comp-lzo
;max-clients 100
user nobody
group nogroup
persist-key
persist-tun
status openvpn-status.log
;log openvpn.log
;log-append openvpn.log
verb 4
;mute 20
push ”redirect-gateway def1”
push ”dhcp-option DNS 8.8.8.8”
push ”dhcp-option DNS 8.8.4.4”

Cifs/Samba smb.conf

[global] #max protocol = smb2
encrypt passwords = yes
netbios name = Lagring
workgroup = WORKGROUP
server string = FreeNAS Server
security = user
dns proxy = no
# Settings to enhance performance:
use sendfile = yes
strict locking = no
read raw = yes
write raw = yes
oplocks = yes
max xmit = 65535
deadtime = 15
getwd cache = yes
socket options = TCP_NODELAY SO_SNDBUF=64240 SO_RCVBUF=64240
# End of performance section
unix charset = UTF-8
store dos attributes = yes
local master = yes
time server = yes
guest account = ftp
display charset = LOCALE
max log size = 10
syslog only = yes
syslog = 1
load printers = no
printing = bsd
printcap name = /dev/null
disable spoolss = yes
log level = 1
dos charset = CP437
smb passwd file = /var/etc/private/smbpasswd
private dir = /var/etc/private
passdb backend = tdbsam
hosts allow = 127.0.0. 192.168.10. 10.8.0.

[Lagring] comment = Lagring
path = /mnt/Lagring/
writeable = yes
printable = no
veto files = /.snap/
hide dot files = yes
guest ok = no
inherit permissions = yes

[Lagring2] comment = Lagring2
path = /mnt/Lagring2/
writeable = yes
printable = no
veto files = /.snap/
hide dot files = yes
guest ok = no
inherit permissions = yes

Så ser de t ut.
På Raspberry pi har jag kört detta: iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.8.0.0/24 -o eth0 -j SNAT –to 192.168.10.197
Någon här på forumet, som eventuellt vet vad som kan vara fel? Jag hade planer på att skriva en guide på hur man kan använda sin raspberry pi till openvpn, men då måste jag först få det att funger…
Tacksam för alla svar.
Med vänlig hälsning
Josef

Gustav Gager
Kommer du hit ofta?
Medlem
Forum Posts: 1492
Member Since:
januari 9, 2004
sp_UserOfflineSmall Offline
1287880
mars 7, 2013 - 4:22 e m
sp_Permalink sp_Print

Använder du en Windows maskin så borde du ju kunna komma åt servern (freeNAS) via SMB (SAMBA/CIFS) genom att använda UNC genvägar. Kolla så du kan pinga ditt freenas (antar det). Då kan du prova xxx.xxx.xxx.xxxsmbshare Om det inte funkar så kan det vara så att den brandvägg inte tillåter SMB trafik via VPN tunneln.
Namnet funkar kanske också, men jag vet ej om det krävs n¨n DNS eller WINS för at det ska funka. IP borde dock alltid funka.

Josef
Nu vet jag hur man gör inlägg!
Medlem
Forum Posts: 39
Member Since:
augusti 6, 2001
sp_UserOfflineSmall Offline
1287885
mars 7, 2013 - 10:26 e m
sp_Permalink sp_Print

Hej Tjalve och tack för svar.

Problemet är löst. Jag hade glömt att skriva in rätt user och group.
user admin
group WORKGROUP
Men man måste skriva xxx.xxx.xxx.xxxsmbshare för att finna servern, men det är ju bara första gången man ansluter. Efter att ha kopplat utdelningen, funkar det bra.
Nu återstår bara lite mer felsökning på openvpn-servern ( packet dropping ), och en massa tester så kanske det blir en HowTo. 🙂

Gustav Gager
Kommer du hit ofta?
Medlem
Forum Posts: 1492
Member Since:
januari 9, 2004
sp_UserOfflineSmall Offline
1287886
mars 8, 2013 - 7:14 f m
sp_Permalink sp_Print

Du borde kunna använda datornamn istället för IP adress om du gjort rätt i brandväggen och routing tabellen.
Bra att du fick till det i alla fall 🙂

This topic is locked
Forum Timezone: Europe/Stockholm

Most Users Ever Online: 694

Currently Online:
298 Guest(s)

Currently Browsing this Page:
1 Guest(s)

Top Posters:

Andreas Galistel: 16287

Jonas Klar: 15897

ilg@dd: 10810

Nyhet: 10607

Mind: 10550

Ctrl: 10355

Gueno: 9881

Guest: 9344

Snorch: 8881

Callister: 8468

Newest Members:

henryjonas59

scuteedible

stoprose

andersnilsson77

evarus2

evarus

Alex Aleksandra

Streetslevel

absorc

Termin_ruleZ2

Forum Stats:

Groups: 11

Forums: 59

Topics: 146630

Posts: 1300967

 

Member Stats:

Guest Posters: 2

Members: 78407

Moderators: 0

Admins: 11

Administrators: nordicadmin, Henrik Berntsson, Anton Karmehed, Carl Holmberg, Joel Oscarsson, Mikael Linnér, Mikael Schwartz, Andreas Paulsson, Nickebjrk, Mattias Pettersson, EmxL