FAQ. Läs här först!|Nätverk / Internet|Forum|Nordichardware

Search
Forum Scope


MatchForum OptionsMinimum search word length is 3 characters - maximum search word length is 84 characters
Lost password?
The forums are currently locked and only available for read only access
sp_Feed sp_TopicIcon
FAQ. Läs här först!
stormaz
Member
Medlem
Forum Posts: 3071
Member Since:
May 23, 2001
sp_UserOfflineSmall Offline
1
March 12, 2004 - 2:50 pm
sp_Permalink sp_Print

Router: Är en sak som kan routa (skicka) trafik mellan två olika nät. Tex om du ska sätta upp ett nätverk måste ena datorn ha 192.168.0.XXX och andra 192.168.0.XXX. För om du försöker sätta tex 192.168.0.XXX på ena och 192.168.1.XXX på den andra så kommer datorerna ej att hitta varandra (detta för att de ligger på två olika nät, mer än så kommer jag inte förklara för det skulle bli för mycket text). Men om du skulle göra det senare alternativet och sätta en router emellan dem skulle det fungera. Det är alltså det enda en router gör.

Hubb snabb förklaring: En hubb är en liten dosa med X antal portar där du kan stoppa in TP kablar. Det den gör är att den skickar vidare all trafik ut på alla sina portar.

Hubbar och bandbredd:
En hub är en enhet som repeterar signaler den får in genom en port ut till alla andra portar. Om dator A skickar trafik till dator B, så kommer också dator C och D ta emot signalerna. Dator C och D läser dock av att datapaketen inte var skickade till dem och de kastar därför paketen. Dator B däremot tar emot paketen och läser innehållet.
Nu kommer det intressanta, nämligen att en hub är halv duplex, vilket alltså innebär att bara en kan prata åt gången. Då är det inte så svårt att tänka sig att ju fler datorer som är inkopplade i en hubb, desto större är risken att två eller flera råkar börja skicka ut data samtidigt! Alltså kommer många fler avbrott att ske ju fler datorer man pluggar in i en hub. Faktiskt kommer antalet avbrott öka närmast exponentiellt med antalet datorer som pluggas in.
Dessutom innebär det en sak till, nämligen att alla datorer delar på bandbredden. Oavsett hur många datorer vi pluggar in så är det fortfarande bara en dator åt gången som kan prata. Alla andra är tvugna att lyssna och vänta på sin tur när de känner av att ingen annan skickar trafik. Det är de här två sakerna som gör att en hub är ett långt sämre val än en switch. Om man har mycket filöverföring mellan datorer i nätverket så kan man faktiskt uppleva negativa konsekvenser redan när bara ett fåtal datorer är inkopplade till samma hub. Kom ihåg, bara en kan prata åt gången!

Eftersom det är vanligt att man säger att "alla datorer som är kopplade till samma hub delar på bandbredden" så tror många att det innebär att 10 datorer i en 100Mbit-hub får 10Mbit var. Så är det inte. Snarare mycket sämre än så. Man kan istället säga att den dator som pratar för tillfället har ALL bandbredd. Övriga får vänta på att det blir tyst på linan innan de försöker skicka ut data. Tänk på ovanstående om halv duplex och att endast en dator kan skicka åt gången. Det är inte direkt så att det går varvet runt och alla delar med sig i lika delar utan konflikter. Tvärtom! Så fort det nätverket tystnar för en stund försöker alla som har data att skicka ut sända iväg den på en och samma gång, och så uppstår kollisioner. En stor del av den bandbredd som skulle kunna användas till att skicka användardata går alltså åt till att försöka tävla om att få sända ut data.

Switch snabbförklaring: Kan se ut exakt som en hubb och den fungerar även ganska lika, med den lilla skillnaden att switchen skickar bara datan direkt till en specifik port och inte ut på alla portar, som hubben gör. Switchen "vet" alltså vart datan skall skickas och skickar den direkt dit, vilket gör att det går snabbare.

Switchar och bandbredd:
En switch är bra mycket mer komplicerad än en hub, trots att den kan se likadan ut. För att full duplex ska uppnås måste kommunikationen ske direkt mellan två datorer med en korsad nätverkskabel. Om man koppar in flera datorer i en switch så är de helt klart inte kopplade direkt mot varandra på ovanstående vis, men ändå så uppnår man full duplex i switchar. Hur går det till? Jo i switchen upprättas tillfälliga kretsar som bara överför data mellan de datorer som kommunicerar för tillfället. Inga av de andra datorerna kan ta del av kommunikationen, och därför uppnår man en direkt kommunikation. Och eftersom man uppnår full duplex kan man också utnyttja full bandbredd i båda riktningarna.

Om datorerna A, B, C och D är inkopplade i en switch så kan switchen upprätta kretsar mellan dem som är oberoende av varandra. Om A pratar med B och utnyttjar hela bandbredden i båda riktningar, så kan C ändå prata med D och också utnyttja hela bandbredden för sin trafik. I ögonblicket när de pratar med varandra så är bara de två som pratar ihopkopplade i en krets. Övriga inpluggade datorer rörs inte det minsta av att det pågår andra konversationer i samma switch.

Men hur vet switchen mellan vilka datorer som den ska upprätta tillfälliga kretsar? Det är egentligen något som kräver väldigt mycket förklaring. En switch arbetar nämligen inte med IP-adresser (den kan göra det, men då är det inte längre bara en ren switch). Istället arbetar den med MAC-adresser. Varje enhet som kan användas för att ansluta mot ett nätverk har en MAC-adress inkodad. Det gäller alltså till exempel nätverkskort, switchar, routrar, hubbar och så vidare. MAC-adresser används tillsammans med IP-adresser för att meddela vart datorn vill skicka trafik. För att illustrera hur switchar arbetar för att veta var olika datorer sitter tar jag upp ett exempel här men går inte in särskilt mycket djupare än så.
Dator A vill skicka trafik till dator B. Dator A känner till B:s IP-adress, men inte MAC-adressen och för att kunna skicka data måste man känna till både MAC-adress och IP-adress. A skickar därför en förfrågan till Bs IP-adress för att få reda på vilken MAC-adress B har. När As förfrågan går genom switchen läser switchen av vilken MAC-adress A har. Switchen lagrar MAC-adressen i en tabell för att komma ihåg på vilken port A_s MAC-adress finns. B svarar nu till A genom att skicka iväg sin MAC-adress till A. När B:s svar går igenom switchen händer samma sak som förut: switchen läser av B:s MAC-adress och lagrar den i sin tabell ihop med portnumret för den port som B sitter bakom. Nästa gång A och B vill kommunicera kan switchen genast upprätta en tillfällig krets mellan dem båda, eftersom den vet vilka portar A och B sitter bakom.

Bredbandsdelare, router med inbyggd switch, router:
Kärt barn har många namn. Jag föredrar att kalla den för bredbandsdelare. Det är alltså en produkt som kom ut för några år sedan då bredband/ADSL och fler än en dator började bli vanligt i vårt hem. Eftersom den skall skicka trafik mellan två olika nät (internet och ditt lokala lilla hemmanät) så behövs först och främst en router. Sedan för att du skall slippa köpa en switch/hubb så har man också byggt in en switch i det hela, detta för att du skall kunna koppla in fler än en dator i den. Dessutom för att undvika att onda hackers och massa virus och skit skall ta sig in på din dator så finns det en enkel brandvägg (därför inte din ftp och ditt dc fungerar som det ska 😉 ). Och sedan för att allt skall vara så enkelt som möjligt finns det en DHCP som delar ut IP och ser till så att datorerna hittar ut på internet via rätt väg osv. DHCP:n gör också så att flera datorer än en kan ta sig ut på internet eftersom du oftast bara får ett IP från din ISP.

Varför kan inte jag använda min switch/hubb att dela internet med?
Detta svarade jag egentligen på i texten ovanför. Dock tåls det att skrivas lite mer om detta eftersom det finns lite andra tillvägagånssätt. Du kan dela ut ditt internet med en switch/hubb dock behöver du fortfarande en router och en DHCP. Och då måste du ha en till PC med två nätverkskort som får agera router/dhcp. Detta är krångligare och kräver mer kunskap än att köpa en bredbandsdelare. Dock så finns det en ganska så enkel variant när det gäller att köra med en gammal skräpdator, den hittar du här http://www.bbiagent.net/en/

Om du har Bredbandsbolaget som ISP så har du troligtvis fem IP adresser istället för en och då kan du koppla in en switch direkt i jacket i väggen och sedan ha fem datorer utan en bredbandsdelare. Finns kanske andra ISP:er som ger dig fler än en IP adress också, det är bara att ringa och fråga din ISP.

*Du behöver egentligen inte en DHCP dock blir allt så mycket enklare då. Och de flesta bredbandsdelarprogram har en DHCP samt att alla bredbandsdelare har DHCP inbyggt. Du kan ju naturligtvis även sätta statiska ip adresser.

Varför fungerar inte ftp/dc och liknande när jag har min bredbandsdelare/router inkopplad?

Detta beror på, som jag skrev ovanför att den har en inbyggd brandvägg. Brandväggen kan jämföras med en vägg, sen finns det ett antal hål (portar) i väggen som kan vara öppna eller stängda. Från början är alla dessa portar stängda och du får helt enkelt öppna dem själv. Hur du kör DC i active mode hittar du i NH:s FAQ som finns här. För att få igång din ftp bakom din bredbandsdelare så måste du helt enkelt öppna port 21. Alla program har alltså olika portar som de använder sig av. Hur du öppnar den i just din bredbandsdelare vet inte jag, eftersom det skiljer sig från märke till märke. Men under Advanced > Portforwarding eller Port Redirection borde det finnas. Annars får du ta fram denna :bok: som följde med din bredbandsdelare. Eller också går du in på http://www.portforward.com/routers.htm där det finns beskrivning för hur du öppnar en port till de vanligaste routrarna.

Vanliga portar:
XP:s Fjärrstyrning 3389
FTP 21
SSH 22
Telnet 23
DC 1412

Alla dessa portar är standardportarna, alltså man kan ändra dem om man vill.

TP kablar.

Du har säkert hört talas om raka och korsade TP kablar. Vart man nu skall ha en rak och respektive korsad brukar det jämt råda delade meningar om. TP står förövrigt för Twisted Pair.

Rak TP: Denna används när man skall koppla in en dator i en switch eller hubb.

Korsad TP: Denna används när man skall koppla mellan två datorer.

Vad är då skillnaden mellan en rak och korsad? Skillnaden är hur kablarna är satta i kontakten, detta följer en standard och man går efter färger på kablarna. Om du skall göra en rak TP kabel skall du ha kablarna i denna ordning i båda kontakterna: vit/orange, orange, vit/grön, blå, vit/blå, grön, vit/brun, brun. Om du nu skall ha en korsad TP så skall ena kontakten ha "färgkoden" som gäller för rak TP. Och den andra skall ha denna "färgkod": vit/grön, grön, vit/orange, blå, vit/blå, orange, vit/brun, brun.

Sedan finns det olika sorters TP kablar du har säkert sett orden Cat5, UTP, FTP eller STP när du skall köpa kabel. Här följer lite korta förklaringar:

UTP = Unshielded twisted pair (oskärmad)
FTP = Foiled twisted pair (folieskärm)
STP = Shielded twisted pair (flätad skärm)
Moulded Boots = Detta betyder att kontakterna är monterade på fabrik så du inte behöver köpa lösa kontakter och klämma kontakterna själv. För att klämma kontakter behöver du dessutom ett special verktyg.

Cat5 är en standard som gör att kabeln garanterat klarar minst 100mbit. Sedan finns det även Cat6 som garanterar att kabeln klarar 1000mbit.

Mer om TP kontakter eller RJ45 som de betecknas samt lite bilder finns här: http://www.kjell.com/kjellfakt.....kontakter/

Trådlöst nätverk

Det finns fyra olika standarder för trådlösa nät. Dessa är:
IEEE 802.11 - trådlösa nät för 2.45 GHz, 2 Mbps.
IEEE 802.11a - trådlösa nät för 5 GHZ, 54 Mbps.
IEEE 802.11b - trådlösa nät för 2.45 GHz, 11 Mbps.
IEEE 802.11g - trådlösa nät för 2.45 GHz, mer än 11 Mbps.

Men jag har läst att man kan få 108Mbps med trådlöst men någon sådan standard ser jag inte?
Nej, det finns ingen sådan standard. Det betyder också att du inte kan köpa ett D-link kort som stödjer 108Mbps och ett Netgear som stödjer 108Mbps och få det att gå i 108Mbps då det fungerar olika hos olika tillverkare. Men om du har kort från samma tillverkare som stödjer 108Mbps så kan du köra i 108Mbps. Men du kan naturligtvis köpa ett kort från D-link som stödjer 802.11a och ett Netgear som stödjer 802.11a och få ut 54Mbps. Lite krångligt va?

Kan jag köra två nätverkskort direkt mot varandra utan en AP?
Ja, det kan du det kallas för Ad-hoc.

Kan jag köpa två kort som har olika tillverkare och det fungerar ändå?
Ja, det kan du. Men se till så att båda korten stödjer samma standarder. Fast det finns väl inget kort som inte stödjer 802.11b standarden ute på marknaden idag tror jag.

Att tänka på när du ska börja med trådlöst är att trafiken går med halv duplex. Mer om halv duplex kan du läsa under Hubbar och bandbredd.

Jag har säkert glömt någonting, är bara att posta om du har nått tillägg eller hittar någon felaktighet. Tänk dock på att jag har försökt skriva så enkelt som möjligt så att det finns saker som är lite sanning med modifikation, annars hade man fått skriva flera A4 med text för att förklara allt.

The_Mayhem
Kommer du hit ofta?
Medlem
Forum Posts: 399
Member Since:
February 6, 2004
sp_UserOfflineSmall Offline
2
March 12, 2004 - 2:58 pm
sp_Permalink sp_Print

Ett mycket bra initiativ stormaz! Tycker du har fått med det viktigaste och hittar inga sakfel, bra jobbat! Föreslår redan nu att detta kanske ska bli en Sticky?

Rune
Kommer du hit ofta?
Medlem
Forum Posts: 1766
Member Since:
April 11, 2003
sp_UserOfflineSmall Offline
3
March 12, 2004 - 3:04 pm
sp_Permalink sp_Print

Bra skrivet. Nu fick jag lära mej vad en Router är till för.

Tråden borde klistras. wink

stormaz
Member
Medlem
Forum Posts: 3071
Member Since:
May 23, 2001
sp_UserOfflineSmall Offline
4
March 12, 2004 - 3:07 pm
sp_Permalink sp_Print

Mycket av detta kanske redan står i nätverksguiderna, jag vet inte har faktiskt inte själv läst alla. Dock så verkar det vara svårt för folk att läsa dem 🙂

tiggre
Kommer du hit ofta?
Medlem
Forum Posts: 739
Member Since:
February 21, 2003
sp_UserOfflineSmall Offline
5
March 12, 2004 - 3:13 pm
sp_Permalink sp_Print

väldigt bra... räcker för de som inte har nån aning... 🙂

dock så kan man routa med en layer3 switch tex...

så en router är inte alltid en router i ordets mening...

P5E64 WS EVOLUTION | INTEL Q9650 CORE2QUAD@3000 | 8 GB | CLUB 3D 4870X2 | 2xSamsung SM 2493HM 24""@1900x1280 | Windows 7 Ultimate 64

gillbert
Kommer du hit ofta?
Medlem
Forum Posts: 1708
Member Since:
July 8, 2001
sp_UserOfflineSmall Offline
6
March 12, 2004 - 3:44 pm
sp_Permalink sp_Print

en drös av trådar? jag har sett en, eller okej, två! 😛

men visst. fint skrivet mannen 8)

stormaz
Member
Medlem
Forum Posts: 3071
Member Since:
May 23, 2001
sp_UserOfflineSmall Offline
7
March 12, 2004 - 3:59 pm
sp_Permalink sp_Print

tiggre wrote: väldigt bra... räcker för de som inte har nån aning... 🙂

dock så kan man routa med en layer3 switch tex...

så en router är inte alltid en router i ordets mening...

Va väl ungefär sånt där jag inte ville dra in för att göra det för avancerat. Är ju ingen som har en layer3 switch liggandes hemma direkt. Denna skall ju som sagt kunna läsas av en som är ganska så okunnig....

Adam
Member
Medlem
Forum Posts: 5104
Member Since:
March 27, 2003
sp_UserOfflineSmall Offline
8
March 12, 2004 - 4:09 pm
sp_Permalink sp_Print

Sticky plz..

spazz
Kommer du hit ofta?
Medlem
Forum Posts: 1101
Member Since:
March 15, 2002
sp_UserOfflineSmall Offline
9
March 12, 2004 - 4:19 pm
sp_Permalink sp_Print

Så, nu är den klistrad, tycker att du förklarar på ett bra och enkelt sätt vad skillnaderna är, bra jobbat. 😉

DraGoN
Member
Medlem
Forum Posts: 3294
Member Since:
May 22, 2001
sp_UserOfflineSmall Offline
10
March 12, 2004 - 11:39 pm
sp_Permalink sp_Print

Nice Work.

Twe@kBoY
Almost a full-blooded keyboard-warrior
Medlem
Forum Posts: 222
Member Since:
September 24, 2002
sp_UserOfflineSmall Offline
11
May 10, 2004 - 5:55 pm
sp_Permalink sp_Print

stormaz wrote:
Varför kan inte jag använda min switch/hubb att dela internet med?
Detta svarade jag egentligen på i texten ovanför. Dock tåls det att skrivas lite mer om detta eftersom det finns lite andra tillvägagånssätt. Du kan dela ut ditt internet med en switch/hubb dock behöver du fortfarande en router och en DHCP. Och då måste du ha en till PC med två nätverkskort som får agera router/dhcp. Detta är krångligare och kräver mer kunskap än att köpa en bredbandsdelare. Dock så finns det en ganska så enkel variant när det gäller att köra med en gammal skräpdator, den hittar du här http://www.bbiagent.net/en/

Om du har Bredbandsbolaget som ISP så har du troligtvis fem IP adresser istället för en och då kan du koppla in en switch direkt i jacket i väggen och sedan ha fem datorer utan en bredbandsdelare. Finns kanske andra ISP:er som ger dig fler än en IP adress också, det är bara att ringa och fråga din ISP.

*Du behöver egentligen inte en DHCP dock blir allt så mycket enklare då. Och de flesta bredbandsdelarprogram har en DHCP samt att alla bredbandsdelare har DHCP inbyggt. Du kan ju naturligtvis även sätta statiska ip adresser.

Man kan köra med 1 näverks kort... Genom att sätta flera IP addresser på samma interface...

Dock svårare än med ett.. men om man bara har plats för ett så finns möjligheten.. även billigare.. om man inte har 50 kr att slänga ut på ett kort till... :p

ViU
Member
Medlem
Forum Posts: 4459
Member Since:
December 25, 2000
sp_UserOfflineSmall Offline
12
May 11, 2004 - 9:52 pm
sp_Permalink sp_Print

Ändrade topicen lite, eftersom den tar upp så mycket om routrar tyckte jag att det skulle vara med, och då rymdes det inte längre så ändrade på den ganska mycket. Hoppas ingen blir ledsen 🙂

stormaz
Member
Medlem
Forum Posts: 3071
Member Since:
May 23, 2001
sp_UserOfflineSmall Offline
13
May 25, 2004 - 10:51 am
sp_Permalink sp_Print

Nedå, hade lite planer på att skriva lite mer om lite olika saker. Sen får ju alla lägga till text om de vill, bara skicka den till mig...

stormaz
Member
Medlem
Forum Posts: 3071
Member Since:
May 23, 2001
sp_UserOfflineSmall Offline
14
June 16, 2004 - 10:10 pm
sp_Permalink sp_Print

Damp minsann ner lite text från Bar-Code som jag nu har infogat i den lilla faq:en. Ville dock behålla själva grundtanken dvs man ska inte behöva läsa så ögorna blöder. Så jag markerade det viktigaste med fet stil. Bar-Code gick ett snäpp djupare än vad jag gjorde, blir mer text men är ju ganska intressant, tycker jag iaf.

Sitter och fungderar på om jag ska börja knåpa ihop lite nätverkguider, men det får bli när jag får tid och ork...

stormaz
Member
Medlem
Forum Posts: 3071
Member Since:
May 23, 2001
sp_UserOfflineSmall Offline
15
October 9, 2004 - 6:47 pm
sp_Permalink sp_Print

La till lite om trådlöst nätverk. Kommit upp en del frågor om det på sistone.

TERdON
Member
Medlem
Forum Posts: 2919
Member Since:
October 7, 2002
sp_UserOfflineSmall Offline
16
October 9, 2004 - 11:43 pm
sp_Permalink sp_Print

802.11g aer ocksau [teoretiskt] 54 Mbps.

stormaz
Member
Medlem
Forum Posts: 3071
Member Since:
May 23, 2001
sp_UserOfflineSmall Offline
17
October 10, 2004 - 12:19 am
sp_Permalink sp_Print

TERdON wrote: 802.11g aer ocksau [teoretiskt] 54 Mbps.

Jepp, fast jag tycker den där jävla g standarden är lite skum. Ingen som kan förklara hur den fungerar?

GeneSiS
Kommer du hit ofta?
Medlem
Forum Posts: 943
Member Since:
November 4, 2002
sp_UserOfflineSmall Offline
18
January 12, 2005 - 2:03 pm
sp_Permalink sp_Print

stormaz wrote: [quote=TERdON]802.11g aer ocksau [teoretiskt] 54 Mbps.

Jepp, fast jag tycker den där j**la g standarden är lite skum. Ingen som kan förklara hur den fungerar?

Enkelt beskrivet så funkar den som "b", sitter man med klient antennen och smeker APn så går det kanske 54mbit/s. Så fort man avlägsnar sig så minskar signalstyrkan och därmed överföringshastigheten.
men "g" är specad för 54mbit/s precis som "b" är specad för 11mbit/s.

Prescott 3.4GHz @ 3.83GHz 4x225 FSB- ASUS AX800 XT PE - 2 GB DDR 400 - S-ATA RAID-0 500GB - Thermaltake Xaser Damier Series V5000A - Asus P4C800 Deluxe - NEC 8x -/+ RW DVD Dual Layer - Antec 550w TruePower - Samsung Floppy (svart) ;)

xuan
Hi, nice to meet you!
Medlem
Forum Posts: 1
Member Since:
March 4, 2017
sp_UserOfflineSmall Offline
19
March 15, 2017 - 11:02 am
sp_Permalink sp_Print

Det är kan hjälpa mig

Olle P
Kommer du hit ofta?
Medlem
Forum Posts: 403
Member Since:
July 27, 2004
sp_UserOfflineSmall Offline
20
April 21, 2017 - 9:06 am
sp_Permalink sp_Print

Det jag saknar i första posten är:

Gateway
En anordning som överför signaler mellan olika protokoll.
Vanligast i dagsläget är gateway som förmedlar signaler mellan WiFi och Ethernet, men även fiberanslutningar och mobildata kan vara inblandat.

Värt att notera:
Den utrustning som oftast marknadsförs som "Trådlös router" och finns i olika prisklasser från 500kr och uppåt, är i själva verket så enormt mycket mer!

 1. Router som knyter ihop WAN med LAN.
 2. Brandvägg som kan blockera trafik mellan WAN och LAN.
 3. DHCP-server mot LAN-sidan.
 4. Gateway mellan Ethernet, WiFi och kanske även en eller flera av USB, fiber, mobildata.
 5. Switch (Ethernet)
 6. Webbserver som bara används till gränssnittet för att administrera utrustningen.
 7. (Om USB finns:)
  1. Hubb
  2. NAS (med USB-anslutet lagringsutrymme)
  3. Skrivarserver (med USB-ansluten skrivare, vissa modeller)

Alltså upp till nio funktioner i en

Forum Timezone: Europe/Stockholm
Most Users Ever Online: 694
Currently Online:
Guest(s) 20
Currently Browsing this Page:
1 Guest(s)
Top Posters:
Andreas Galistel: 16287
Jonas Klar: 15897
ilg@dd: 10810
Nyhet: 10607
Mind: 10550
Ctrl: 10355
Gueno: 9881
Guest: 9344
Snorch: 8881
Callister: 8468
Newest Members:
PetrbonFU PetrbonFU
Karine Bembry
Dolores Mcdaniels
Anibal McLeish
Francisca Alt
Alfie Everhart
Lester Huitt
Orlando Jorgensen
Mikki Lundgren
Dakota Kozlowski
Forum Stats:
Groups: 11
Forums: 59
Topics: 146630
Posts: 1300967

 

Member Stats:
Guest Posters: 2
Members: 79425
Moderators: 0
Admins: 11
Administrators: nordicadmin, Henrik Berntsson, Anton Karmehed, Carl Holmberg, Joel Oscarsson, Mikael Linnér, Mikael Schwartz, Andreas Paulsson, Nickebjrk, Mattias Pettersson, EmxL