Android 9 har fått ett officiellt namn, Pie – och rullar nu för Pixel- samt Essential Phone-enheter. Vi sammanfattar några de nya funktionerna!

Google rullar i sedvanlig ordning ut nya Android-versioner till sina egna enheter före andra tillverkare, men värt att notera är att Essential Phone hakar på bara några minuter senare. Sökjätten har namngivit Android-version 9 till Pie, och fabriksavbilder finns tillgängliga på sin utvecklarhemsida.

Flera större tillverkare har haft beta-versioner av Android 9 tillgängliga en längre tid, och väntas därför enligt rykten vara bland de första som tillämpar den nya Android-versionen till sina flaggskepp. De tillverkarna som det rör sig om är Sony, Nokia och OnePlus, varav de två förstnämnda har utmärkt sig på senare tid för att vara ruskigt snabba med månatliga säkerhetsuppdateringar till sina enheter.

Det som är nytt

Google siktar in sig på att underlätta vardagen med Android 9, och lovar att användare kommer att anpassa-, skrolla-, ladda- och knappa mindre med den nya Android-versionen. Med hjälp av artificiell intelligens så ska användare få ut mer av sina enheter – utan att behöva anstränga sig mer.

Bland det som är nytt i Android 9 så återfinns vissa funktioner som många numer tar för givet, då olika tillverkare redan har programmerat in funktionerna sedan innan i sin mjukvaruanpassning. Ett exempel är anpassningsbar skärmstyrka, en funktion som låter enheten anpassa skärmstyrka efter omgivningen – nu alltså en standardfunktion. Mer än bara en simpel ljusanpassning efter omgivningen kan funktionen även lära sig från hur du brukar ställa in din skärmstyrka.

Anpassningsbar skärmstyrka är en av flera nya funktioner som ska underlätta vardagen, och med tiden ska Din enhet lära sig dina dagliga vanor och anpassa sig därefter.

Google bygger vidare på konceptet, utöver anpassningsbar skärmstyrka så införs även en funktion för anpassningsbart batteri. Funktionen använder maskininlärning för att kunna förutse vilka appar vi rimligtvis kommer att använda de kommande timmarna och vilka som kommer att stå inaktiva, och spenderar endast batterikraft på de appar vi bryr oss om.

Enheten kan numer även föreslå appar beroende på hur din vardag ser ut; morgonrutiner, arbetspass och mediatimmar kommer att hjälpa enheten förstå vilka appar du använder under specifika tider på dygnet, och därmed kunna föreslå lämpliga appar för tillfället. Google utvecklar på den tanken och inför även något som de har valt att kalla för Slices, en funktion som bygger på Google Sök och lyfter fram sökresultat och appspecifik information till ytan vid användning.
Några av de större ändringarna kommer från en närliggande konkurrent. Google kopierar ett par sidor ur Apples bok och inför navigering med hjälp av gester, samt inbyggt stöd för sensorjack – områden som sticker ut från ramen över skärmytan.

I en tid där smartphones äter upp mer och mer tid av en användares dygn så kan det ofta vara svårt att lägga ifrån sig sin enhet. För många är det helt otänkbart att gå ett helt dygn utan sin enhet, och vi kan komma att bli helt beroende av vår smartphone. För oss användare som har svårt att sätta gränser i vårt användande, inför Google funktioner för att låta oss hålla koll på hur mycket vi faktiskt använder vår enhet och olika appar – och låter oss låsa dem efter vald tidsgräns.
Något som vi känner är banbrytande är hur Google har byggt vidare på sitt Bluetooth-stöd. I Android 9 kan vi ansluta upp till fem Bluetooth-enheter mot vår smartphone, och aktivt växla mellan dessa. Om vi tar emot ett telefonsamtal, så skickas ringsignalen till samtliga anslutna enheter som kan svara på samtalet.


En mer fullständig lista över ändringarna återfinns på Android.com

Leave a Reply

Please Login to comment
  Subscribe  
Notifiera vid