För 13 år sedan slängde EU-kommissionen en bot på över elva miljarder kronor på Intel. En bot som ska ha delats ut på grund av konkurrenshämmande beteende. Nu har boten rivits.

År 2009 fick Intel en bot på 11,1 miljarder kronor från EU-kommissionen. Denna delades ut då kommissionen ansåg att Intel bedrev konkurrenshämmande strategier för att få ett övertag på marknaden. Detta genom att ge tillverkare som Dell, HP och andra extra fördelar om de valde att köpa processorer från det blå laget istället för AMD.

Inte helt förvånansvärt överklagade Intel denna dom och ärendet gick således vidare till en högre instans. År 2014 höll man fortfarande fast vid att boten skulle betalas. År 2017 kom dock den högsta domstolen i den Europeiska Unionen fram till att fallet skulle granskas igen.

Nu har den lägre instansen fallet skickades tillbaka till bestämt att kommissionens analys av Intel och dess strategier från år 2009 är ofullständig. Således har man inte kunnat fastslå om Intel faktiskt körde något fulspel under det förrförra årtiondet. Rabatterna som Intel gav tillverkare under tiden har inte kunnat bevisas vara tillräckliga för att ha några konkurrenshämmande effekter. Således har man nu rivit boten i väntan på ännu en utredning.

Exakt vad för framtid detta fall har återstår att se. Det är inte säkert att fallet ens kommer tas upp igen någon gång. Att boten nu rivits kan däremot leda till att liknande domar blir ovanligare och beviskraven mycket högre. Något som kan komma att gynna andra teknikjättar som Apple, Amazon och Facebook som alla har sina duster med EU-kommissionen just nu.

Lägsta pris på Prisjakt.se (Affiliate)

Annons

Leave a Reply

Please Login to comment
  Subscribe  
Notifiera vid