Forskare från Kungliga Tekniska Högskolan har upptäckt en ny typ av material som med namnet topologiska kristallina isolatorer kan bana väg för nya framsteg inom datorbranschen. Enligt forskarna är det inte uteslutet att materialet kan användas för att bygga framtida kvantdatorer.

Upptäckten av det nya materialet som har flera likheter med topologiska isolatorer, där man inte kan leda ström inuti materialet men väl på dess yta. Topologiska kristallina isolatorer ska däremot vara en helt ny familj av topologiska isolatorer och Oscar Tjernberg som leder forskarlaget vid KTH jämför upptäckten med att hitta en ny kontinent i geografin.

Forskarlaget från KTH som består bland annat av de tre forskarna Magnus H. Berntsen, Bastian M. Wojek och Oscar Tjernberg har redan fått stor uppmärksamhet för sitt arbete. Upptäckten av topologiska kristallina isolatorer har bland annat lett till en publicering i den prestigefulla vetenskapstidskriften Nature Materials. Något som forskarlaget menar ger nya möjligheter.

– För den enskilde forskaren eller forskargruppen är det oerhört sporrande att få sitt resultat publicerat i en tidskrift som Nature Materials. Att synas på det här sättet förbättrar förhoppningsvis möjligheten till ytterligare forskningsfinansiering och i förlängningen också våra förutsättningar att locka nya unga kvalificerade forskare, säger Oscar Tjernberg.

Kan finna sin plats i kvantdatorer

När man kommer in på frågan om vad det nya materialet kan användas till är Oscar Tjernberg lite mer försiktig i sina uttalande men pekar på att man med materialets egenskaper inte ska utesluta användning på datormarknaden.

– Ska jag vara ärligt är det ju lite tidigt att uttala sig om det. Men om jag spekulerar så skulle materialet kunna användas till att tillverka spinntroniktillämpningar som exempelvis kvantdatorer, säger Oscar Tjernberg.

Att bryta kristallsymmertrin, genom att töja eller klämma på materialet kan man öppna för vissa nya möjligheter, till exempel att öppna och stänga ledningskanaler vilket kan leda till att man kan skapa komponenter ur materialet. Exempelvis komponenter i programmeringsbar hårdvara och således vara möjligt att anpassa datorn för den mjukvara som används.

Kvantdatorer ska i teorin vara betydligt snabbare än traditionella datorer på specifika beräkningar. Men det är fortfarande osäkert om huruvida kvantdatorer med sin kvantmekanik kommer att bli snabbare än traditionella datorer.


Leave a Reply

Please Login to comment
  Subscribe  
Notifiera vid