Högre upplösningar för våra TV-apparater och datorskärmar är antågande, men forskningen för förbättrad pekskärmsteknik står inte heller stilla. Microsoft har nu visat upp en pekskärm som med hjälp av en robotarm kan simulera olika mängd friktion.

Det är tre forskare från Microsoft som visar upp sina framsteg på Techfest 2013 i Redmond. Mike Sinclair, Michel Pahud och Hroje Benko presenterar en prototyp av vad de kallar Actuated 3D Display with Haptic Feedback. Panelen i sig är inte särskilt spännande, utan forskarna använder en 3D-panel med multitouch av kommersiell modell.

Det intressanta finns på baksidan, nämligen i form av den robotarm som håller uppe skärmen. Genom noggran programmering av armen kan den använda sig av pekskärmsinformationen och applicera ett tryck motriktat pekriktningen. För användaren upplevs trycket som ett ökat motstånd på grund av ökad friktion mot skärmytan.

article_img

Bild: Bit-tech

Robotarmen är tillräckligt precis för att kunna simulera friktionen hos bland annat trä, sten och tvättsvamp, där vissa material känns slätare, strävare, lättare eller tyngre än andra. En grupp försökspersoner fick med ögonbindel känna på olika simulerade objekt i både två och tre dimensioner, och till forskarnas förvåning kunde flera av försökspersonerna identifiera rätt objekt i samtliga fall.

Det här är bara ett av många förslag på skärmteknik som kan simulera egenskaper hos olika ytor. Fördelen med just Microsofts prototyp är dock att den potentiellt fungerar med vilken skärm som helst, även om en 3D-panel ger störst inlevelse. Forskargruppen ser stor potential för tekniken, bland annat inom medicinsk forskning och magnetröntgen, inom utbildning och mer kommersiella områden som 3D-spel och 3D-modellering.

Man arbetar nu på att förbättra tekniken för att med högre precision kunna simulera bland annat olika texturer hos objekt och ytor. När eller om vi får se tekniken i butik återstår att se.

Mer information och en informationsvideo finns på Microsofts hemsida.


Leave a Reply

Please Login to comment
  Subscribe  
Notifiera vid