Small preview image

Hur hårt spelindustrin drabbas av lågkonjunktur och piratkopiering är en ständigt omtvistad fråga. Nu presenterar det amerikanska undersökningsföretaget NPD Group Inc. sin statistik över försäljningen av PC-spel i USA under året som gått. Statistiken får dock kraftig kritik då den kan sägas innehålla flertalet allvarliga brister. Resultatet man kom fram till är att försäljningen av PC-spel under 2008 motsvarade 701 miljoner dollar, vilket är en nedgång sen 2007 med 14 %, vilket i sin tur var en nedgång med 6 % från 2006. Är då PC-spelbranchen på nedgång och TV-spel det ända lönsamma i framtiden? Kritik mot NPDs undersökningar har framförts från flera håll.Kritiken grundar sig i det begränsade undersökningsmaterial NPD använt sig av. Deras studie baserar sig endast på försäljning av spel i butik samt över internet med fysisk leverans. Med andra ord är tjänster med digital distribution, som ökar i popularitet, så som Steam inte medräknat. Inte heller har man räknat med månadskostnaden från onlinebaserade spel, så som ett visst spel från Blizzard, utan endast den kostnad du betalar för att först få tillgång till spelet. Detta ger självklart felaktiga siffror över den inkomst ett spel inbringar. Inga beräkningar är heller gjorda på de gratis spel, ofta webbläsarbaserade, som ofta finansieras av så kallade micro-transaktioner.


Med andra ord bör dessa siffror endast ses som ett mått på hur försäljningen i USA i butik och via postorder presterat under året som gått och det går inte att dra några slutsatser om hela PC-spel marknaden utifrån dessa data.


Källa: Gamedaily, DailyTech

Leave a Reply

Please Login to comment
  Subscribe  
Notifiera vid