Small preview image

Vi har tidigare rapporterat om framsteg som gjorts med nanotuber och dess
potentiella användning som transistorer. Nu har brittiska forskare publicerat en
artikel (Geim A. K. Novoselov K. S. Nature Mater., 6 . 183 – 191 (2007))
om hur ett enda lager av kolatomer skulle kunna fungera som en
transistor
. Detta skulle resultera i en transistor som är endast
10nm bred. Det hela bygger på att man fångar upp en enda elektron som då i sin
tur blockerar passage för någon annan elektron. Detta skulle då kunna göra det
möjligt att styra flödet av elektroner.Man har konstruerat liknande transistorer förut, men problemet har varit att dessa krävt extremt låga temperaturer, medan denna typ är helt stabil i rumstemperatur. Som vanligt så finns det problem som måste lösas först och det rör bland annat tillverkning av detta enkellager av kolatomer som tyvärr lämnar artifakter vid kanterna som kan skapa bakgrundsbrus som kan störa elektronflödet. Sen har vi även det faktum att det finns en del faktorer som inte är helt kända för experimentet har varit svårt att reproducera, men inte omöjligt.


Detta är inte tänkt att ersätta kisel, men kanske ge en ledtråd om vad som skall komma efter att kisel nått sina begräsningar, vilket man väntar sig hända runt 2020 när vi kommer ha en standard på runt 20nm bredd.

Leave a Reply

Please Login to comment
  Subscribe  
Notifiera vid