Dagens processorkärnor blir bara mindre och mindre i takt med att storleken på transistorer minskar. Då hastigheten på processorn samtidigt ökar, minskar inte värmeutvecklingen i samma takt som storleken, och följden blir en högre värmeutveckling per area-enhet. Detta och den ökande värmeutvecklingen har genom åren bidragit till den evolution inom kylning av persondatorer vi sett, från ingen kylning alls till passiva aluminiumkylare, till väldigt små aktiva aluminiumkylare, till större aktiva aluminiumkylare, till aktiva aluminiumkylare med kopparinlägg i bottnen, till aktiva kylare i ren koppar, vidare till mer exotiska saker som heatpipes, vattenkylning, peltier och kompressorkylning.
Ett vattenkylningsystem är som ni säkert vet uppbyggt av 7 olika komponenter: vattenblock, radiator, fläkt, slang, vatten, en eventuell tank och en pump. De komponenter vi tagit en titt på idag är just pumpar av det erkända märket Eheim, 3 till antalet, och för att vara mer exakt handlar det om modellerna 1046, 1048 och 1250.


Specifikationer:
Eheim 1046
Prestanda
Flöde
300l/h,
5l/min, 83,3ml/sek
Tryckhöjd
1,2m
Effekt
Vid
230V/50Hz
5W
Vid 220V/50Hz
4,8W
Mått
Utvändiga
mått
145
x 75 x 103mm
Diameter
intag
Ø13mm
(1/2")
Diameter
utsläpp
Ø9,5mm
(3/8")
Nippel in
Ø9,5mm
(3/8")
Nippel
ut

Ø7mm
(1/4")

Sjävklart
medför den lilla storleken även negativa sidor, pumpen pumpar inte
speciellt mycket vatten och tappar snabbt ork när man ökar motståndet
eller höjden. Värst är dock slangkopplingarna, de diametrar
Eheim specificerar på sin hemsida är måtten på själva
hålen, men i hålen måste man (i utsläppet) skruva i
slangkopplingar. Slangkopplingarna är i viss mån formade som trattar,
och begränsar vattenflödet. Även om Eheim skriver 11mm utsläpp,
medför den slangkopplingen de satt i hålet att det i praktiken
blir 7mm. Att använda 1/2" slang är möjligt genom att
pressa slangen över hela kopplingen, men det är absolut ingen hållbar
lösning då risken för läckage är stor.
Man kan undra om det finns några lämpliga användningsområden
för en sådan här liten pump, och visst gör det det. Det
finns gott om retail vattenkylningsystem som använder ännu mindre
pumpar, att byta ut dem mot en pålitlig pump från Eheim kan vara
ett alternativ. Om man ska använda sig av flera loopar, en separat för
en extra radiator, eller för ett extra vattenblock, t ex GPU eller NB,
är det relativt lätt att få plats med en 1046 i lådan.
Å andra sidan är det billigare och lättare att köra två
loopar parallellt med en större pump, men alla människor har olika
behov och önskemål.

Specifikationer
Vi
tittar på produktens inre och yttre egenskaper, och hur dessa påverkar
de eventuella användningsområden som finns.

1046 är
en av Eheims minsta pumpar, och det märks ganska tydligt på specifikationerna.
1046 har en mycket liten motor, det gör att den är relativt tyst
och fri från vibrationer. Den blir inte heller speciellt varm, och påverkar
vattentemperaturen, om alls, högst marginellt. Den är också
mindre än de andra två pumparna, alltså betydligt lättare
att ha under vatten i en tank.

Storlek/ljudnivå
Vi
tittar på hur produktens vibrationer, storlek, ljudnivå upplevs.

Specifikationer:
Eheim 1048

Prestanda
Flöde
600l/h,
10l/min, 166,6ml/sek
Tryckhöjd
1,4m
Effekt
Vid
230V/50Hz
10W
Vid 220V/50Hz
9,6W
Mått
Utvändiga
mått
147
x 75 x 118mm
Diameter
intag
Ø13mm
(1/2")
Diameter
utsläpp
Ø13mm
(1/2")
Nippel in
Ø9,5mm
(3/8")
Nippel
ut

Ø9,5mm
(3/8")

1048 hänger med rätt bra när man ställer den inför
motstånd eller höjder, troligen tillräckligt för att
göra de flesta utom de värsta överklockarna nöjda.
Vi känner att 1048 är en rätt ok pump, den är bättre
än 1046, men självklart lite sämre än 1250.

Specifikationer
Vi
tittar på produktens inre och yttre egenskaper, och hur dessa påverkar
de eventuella användningsområden som finns.

1048
är en pump i Eheims mellanklass, och ganska populär inom vattenkylning.
Även om dess motor är större än den i 1046 är den
fortfarande tyst och relativt fri från vibrationer.
Med sina 10W är den inte heller en speciellt stor belastning för
radiatorn, den genererar inte tillräckligt mycket värme för
att ställa till med problem.

Storlek/ljudnivå
Vi
tittar på hur produktens vibrationer, storlek, ljudnivå upplevs.

Specifikationer:
Eheim 1250

Prestanda
Flöde
1200l/h,
20l/min, 333,3ml/sek
Tryckhöjd
2m
Effekt
Vid
230V/50Hz
28W
Vid 220V/50Hz
26,8W
Mått
Utvändiga
mått
180
x 95 x 120mm
Diameter
intag
Ø17mm
(3/4")
Diameter
utsläpp
Ø13mm
(1/2")
Nippel in
Ø13mm
(1/2")
Nippel
ut

Ø9,5mm
(3/8")

Den är
helt klart den pump vi tycker mest om av dessa tre, och om man ska vattenkyla
seriöst men fortfarande inom rimliga gränser är det troligen
denna man ska satsa på.
Det finns dock intressanta alternativ, t ex Hydor Seltz L30 som kostar lite
mindre och finns att få tag på i en del akvariebutiker, tyvärr
kunde vi inte få in någon sådan för test den här
gången.

Specifikationer
Vi
tittar på produktens inre och yttre egenskaper, och hur dessa påverkar
de eventuella användningsområden som finns.

1250 är
långt ifrån den största pumpen Eheim säljer, men den
är ungefär så pass stor, dyr och kraftfull man behöver.
Den har en större motor än de båda andra pumparna, och visst
vibrerar och låter den lite mer, men vi tycker fortfarande att den är
rätt tyst.
1250 är alldeles för stor att ha i en tank, i alla fall om man ska
få plats med tanken i en medelstor datorlåda. Den står dock
rätt bra på golvet av lådan, speciellt om man skruvar fast
den i dess skenor, helst med något mjukt under.

Storlek/ljudnivå
Vi
tittar på hur produktens vibrationer, storlek, ljudnivå upplevs.

Vi har kört
tre olika tester med de här pumparna, men det är inte omöjligt
att vi uppdaterar den här artikeln senare med fler.
För alla pumparna har vi använt 1/2" slang, ungefär 1
meter. Det är möjligt att de minsta pumparna lyckats bättre
i höjdtestet om vi använt en smalare slang för dem, men då
skulle de inte lyckats så bra i de andra testerna.
De tre testerna vi använt oss av är:

  • Vattenflöde i slang utan motstånd, på jämn höjdnivå.
  • Vattenflöde
    i slang utan motstånd, 1 meters höjd.
  • Vattenflöde
    i slang med inkopplad radiator av typen heatercore/big momma, på jämn
    höjdnivå.

För
samtliga tester har vi mätt tiden det tagit att fylla en 10 liters hink.
Vi testade med och utan den begränsande intags-nippeln, men fann förvånande
nog inga skillnader i resultat.

Eheims
PQ-kurva.

Antal
liter per minut vi uppmätte.

Här
ser vi ett par saker, inte helt förvånande t ex att den största
och dyraste pumpen också är den som presterar bäst. Den är
dessutom rejält mycket bättre på att hantera höjder.

Vi ser att radiatorn är en större begränsning för större
pumpar, tillsammans med ett vattenblock och en halv meters höjd blir
det troligen inte frågan om ett speciellt spännande vattenflöde
om man jämför med det vi mätt upp utan vare sig motstånd
eller höjd.


Hur mycket vattenflöde får man per krona?

Den här grafen satte vi ihop mest för att ge en idé om prisvärdheten,
vi har egentligen ingen rätt att använda så många värdesiffror.
Priserna är baserade på Akvarielagunens
prislista. Akvarielagunen håller riktigt bra priser på 1250 och
1046, medan 1048 är lite dyrare än vad man kan hitta på andra
ställen. Just nu har de ett kampanjpris på 1046, 450 kr. 1048 kostar
650 kr och 1250 kostar 740 kr.
Vi ser att 1250 är mest prisvärd, men också att 1046 med en
radiator ger mer flöde mer krona än 1048. Man bör dock räkna
in även den låga höjden som blir i ett vattenkylningsystem,
och då har 1046 troligen inget att säga till om längre. Det
är rätt svårt att bedöma betyget för pris, 1250
är dyr, men ger mest för pengarna. 1046 är billigare, men ger
samtidigt mindre för pengarna. Det beror helt enkelt på vad man
är ute efter, och ingen av de här pumparna är varken speciellt
billig eller prisvärd enligt oss, även om 1048 kan sägas vara
en avvägning mellan pris och prestanda.


Pumparnas specificerade flöde jämfört med det
uppmätta.

Otroligt nog uppfyller
1046 specifikationerna på pricken, värre är det med 1048 och
framför allt 1250. 80 respektive 66% är inte speciellt bra i ett
system som består av en meter slang med större diameter än
vad som egentligen är lämpligt att använda på pumparnas
nipplar, och dessutom var slangen helt horisontal under testerna.

Linjalen på
bilderna är 20 cm lång och med för att lättare se hur
stora pumparna är.


De tre pumparna.

Snett
bakifrån.

Från
sidan.

 


Eheim 1250.

Radiatorn
vi använde.

 

Pris/tillgänglighet
Hur
mycket vatten pumparna pumpar per krona och hur lätta de är
att få tag på.
Eheim
1046
7.5/10
Eheim
1048
7.0/10
Eheim
1250
6.5/10
Prestanda
Hur
mycket vatten pumparna pumpar och hur bra de är i förhållande
till specifikationerna.
Eheim
1046
6.0/10
Eheim
1048
7.0/10
Eheim
1250
8.0/10


dessa tre pumparna varken är i samma pris- eller prestanda-klass är
det svårt att utse någon vinnare.
1046 är
för liten för att vara till någon egentlig nytta i ett stort,
krävande och effektivt kylsystem, den kostar dessutom alldeles för
mycket jämfört med de andra i förhållande till vad man
får. Om man vill byta ut sin pump i t ex ett Koolance-system är
den dock tillräkligt bra.
1048 var
populär för några år sedan, och är i viss mån
det fortfarande idag. I dagsläget blir så kallade heatercores allt
populärare, och de innebär en större belastning på pumpen
jämfört med traditionella radiatorer. Likaså blir mer restriktiva
vattenblock allt vanligare, och med sin jämförelsevis svaga prestanda
är 1048 i våra ögon inte längre en gjuten framtidsinvestering.
1250 slutligen,
är kraftfull, och dessutom ganska ensam på den svenska marknaden,
men den är också stor och dyr. Storebror 1060 vore att föredra
rent prestandamässigt, men den är ännu dyrare och ännu
större.
Om man kollar på den amerikanska marknaden, den är som vanligt
större och tidigare än den svenska, ser man en klar trend inom pumpanvändning.
Människor som satsar riktigt hårt på vattenkylning går
från pumpar med högt specificerat vattenflöde till pumpar
som kan leverera ett högre tryck.
I ett vattenkylningssystem finns det ett motstånd som beror på
slangens diameter, radiatorn och vattenblocket. Som ni såg på
förra sidan har alla pumpar en PQ-kurva, och hur mycket vatten som flödar
genom systemet beror på hur mycket vatten pumpen klarar av att pumpa
vid ett visst motstånd.
I praktiken kan man jämföra detta med t ex bilar och traktorer.
Om några meter slang utan någon vertikal lutning är en motorväg
vinner Eheim, "bilen", då den har en flack PQ-kurva. Men ett
system med en heatercore och ett nytt vattenblock är betydligt mer krävande
än en motorväg, det är en lerig åker. Som ni vet är
en bil snabb på motorvägar, men på leriga åkrar behöver
man inte snabba personbilar, man behöver kraftiga traktorer, med en brant
PQ-kruva, dvs den ska kunna pumpa mycket även med mycket motstånd.

Poängen är alltså att den här produktlinjen börjar
bli ganska gammal och utdaterad, vi behöver inte längre pumpar som
kan pumpa 1200 l/h (eller 798 som vi uppmätte) i ett väldigt fritt
system, men som bara klarar 468 l/h med en enda radiator inkopplad. Vi föredrar
pumpar som pumpar 700 l/h i ett fritt system, och 600 l/h med en radiator
inkopplad. Men man ska också tänka på att Eheim inte designade
och konstruerade pumparna främst med vattenkylning i åtanke, utan
för användning i akvarier utan något motstånd i systemet.

Ni såg kanske de båda värdena tryckhöjd och flöde
i specifikationerna? Tryckhöjd är det man ska leta efter, inte flöde.
En brant PQ-kruva helt enkelt. Sådana pumpar är tyvärr riktigt
svåra att få tag på i Sverige, så det är egentligen
inte så mycket att prata om.
Eheim har släppt en ny serie pumpar, 1000, 1001 och 1002. Tyvärr
finns ingen information om dem att få, det enda säkra vi vet är
att de är mindre än de pumpar vi testat nu.

Till dess vi testat några alternativa pumpar som går att få
tag på i Sverige är 1250 vår pump of choice.

Eheim
1046

Fördelar:
+ Liten
+ Strömsnål

Nackdelar:
– Svag
– Inte speciellt prisvärd

Storlek/ljudnivå:
9.0/10
Specifikationer:
6.0/10
Pris/tillgänglighet:
7.5/10
Prestanda:
6.0/10
Slutbetyg:
7.1/10
 
Eheim
1048

Fördelar:
+ Tillräckligt kraftfull för många

Nackdelar:
– För stor i förhållande till prestanda

Storlek/ljudnivå:
8.0/10
Specifikationer:
7.0/10
Pris/Tillgänglighet:
7.0/10
Prestanda:
7.0/10
Slutbetyg:
7.3/10
 
Eheim
1250

Fördelar:
+ Relativt kraftfull

Nackdelar:
– Stor
– Dyr

Storlek/ljudnivå:
7.5/10
Specifikationer:
8.0/10
Pris/Tillgänglighet:
6.5/10
Prestanda:
8.0/10
Slutbetyg:
7.5/10
 

 

Vi
vill tacka Akvarielagunen för
att ha gjort recensionen möjlig!

Annons

Leave a Reply

Please Login to comment
  Subscribe  
Notifiera vid