Temperatur, ljudnivå och stresstest

Med kraftfulla fyrkärniga processorer och grafikkretsar som är praktiskt taget identiska med sina stationära motsvarigheter ställer moderna bärbara speldatorer höga krav på bra kylning. Även om mobila kretsar har något lägre effektförbrukning än stationära diton genom sänkta klockfrekvenser och spänningar så finns det en hel del värme som behöver tas hand om – helst utan att hela kvarteret behöver höra fläktarna.

Vi testar datorernas värmehantering genom stresstestet i 3DMark, som kör upprepade rundor 3DMark Fire Strike. Efter närmare 40 rundor noterar vi ljudnivå och maximal temperatur, samt hur konsekvent prestanda som levereras för varje testrunda.

Temperatur – CPU och GPU

Under hela testsessionen loggar vi temperaturer och belastningsnivå med MSI Afterburner, där vi sedan noterar vad som är den högsta temperaturen som processor respektive grafikkrets nått.

temp_cpu

Webhallen Config är svalast av alla, med en tydlig marginal. Den gigantiska 17-tumsdatorn har gott om luftflöde att tillgå och ligger 8 grader under den näst svalaste datorn, MSI GS43VR. Sistnämnda ligger i sin tur nästan i linje med XMG P507 och Asus GL702VM. Dessa ligger 1 respektive 2 grader högre i temperatur.

temp_gpu

Ser vi till grafikkretsen ligger Webhallen Config fortfarande bäst till och är märkbart svalare än MSI GS43VR trots en större och strömtörstigare grafikkrets. MSI och XMG ligger nästan identiskt precis norr om 80 grader, medan Asus modell är varmast av alla, med hela 88 grader.

Ljudnivå

I samband med att vi mäter maxtemperaturen under stresstestet mäter vi det maximala ljudtrycket från fläktarna. För ändamålet använder vi en decibelmätare monterad 40 centimeter från datorn, i huvudhöjd.

sound_load

Temperaturskillnaderna har inte bara sin grund hur kylningssystemet är dimensionerat i respektive dator utan även i hur fläktkurvan ser ut vid olika belastningar. XMG P507 är den tystaste av alla deltagare, men inte med någon stor marginal; Asus GL702VM ligger hack i häl, men är trots det betydligt varmare. MSI GS43VR ligger på 45 decibel, och Webhallen Config genererar högst ljudtryck av samtliga testdeltagare.

Värt att notera är samtliga datorer är klart hörbara när fläktarna väl varvar upp, så till den grad att det krävs ett par väl isolerade hörlurar för att komma undan surret. Ljudet upplevs som något mer högfrekvens och påträngande från MSI GS43VR och Asus GL702VM än från de två Clevo-baserade modellerna, som snarare har något mer av ett ”brusande”.

Stabilitet

Vi mäter datorernas stabilitet med hjälp av 3DMarks stresstest. Efter testslingan jämförs prestandaresultatet från samtliga rundor, och mjukvaran ger ett mått i procent på hur konsekvent prestandan är mellan varje runda. Ett värde på 100 procent skulle innebära identisk prestanda, och ett godkänt värde anses ligga på 97 procent. Lägre än så antyder att processorn och/eller grafikkretsen inte lyckas göra av med tillräckligt mycket värme för att bibehålla sina klockfrekvenser.

stress

Webhallen Config toppar listan med imponerande 99,1 procent stabilitet – prestandan är praktiskt taget identisk mellan varje runda. På andra plats, 1,3 procentenheter längre ner, hittar vi XMG P507 som använder samma processor och grafikkrets, men i ett mindre chassi.

MSI kvalar in på tredje plats ytterligare 0,7 procentenheter längre ner, även här med ett godkänt resultat. Asus 17-tummare ligger i sin tur sist med sina 93,1 procent. Det är i linje med temperaturmätningarna, där Asus uppvisar högst temperaturer för både CPU och GPU.

Boostmönster – GPU

De klockfrekvenser som Nvidia specificerar för sina grafikkretsar är egentligen riktlinjer, som respektive tillverkare kan välja att använda sig av eller inte. För de fyra datorer vi har testat ligger modeller med samma grafikkrets på samma basfrekvens och specificerade boostfrekvens. Men precis som med stationära grafikkort kan olika modeller nå markant olika boostfrekvenser i praktiken.

Vi använder MSI Afterburner för att logga grafikkretsens klockfrekvens under vårt stresstest i 3DMark, och noterar den högsta klockfrekvensen för varje dator.

 Asus GL702VMMSI GS43VRWebhallen ConfigXMG P507
GrafikkretsGeforce GTX 1060Geforce GTX 1060Geforce GTX 1070Geforce GTX 1070
Basfrekvens1 405 MHz1 405 MHz1 443 MHz1 443 MHz
Boostfrekvens (specifikation)1 671 MHz1 671 MHz1 645 MHz1 645 MHz
Uppmätt max boostfrekvens1 658 MHz1 797 MHz1 734 MHz1 683 MHz

Här kan vi notera en betydande skillnad mellan Asus GL702VM och MSI GS43VR trots samma kretsar och specifikationer. Det går med andra ord hand i hand med våra prestandaresultat där MSI:s dator i de flesta fall är något snabbare. En rimlig förklaring är att Asus valt att lägga ett lägre frekvenstak för att kunna bygga GL702VM i med ett tunnare kylningssystem.

Vi kan även notera en skillnad mellan Webhallen Config och XMG P507, men inte en lika påtaglig sådan. Här rör det sig om en skillnad på 51 MHz till Webhallens fördel.

Leave a Reply

Please Login to comment
  Subscribe  
Notifiera vid