Testresultat: NHSB - Editor

NHSB Editor är ett test som fokuserar på videoredigering och här är andelen läsning lite större igen Här läser vi 111,94 GB och skriver 63,56 GB. Det här testet är större och längre än andra, vilket också gör det tyngre än de andra två. Här brukar vi kunna se de lite billigare enheterna tappa i prestanda jämfört med de dyrare.

Nu lyckas till och med några snabbare SATA-enheter ifatt och SX8000 tappar återigen lite mark.

Inte mycket att orda om. Mönstret upprepar sig från de tidigare testerna. SX8000 är snabbare än SATA-enheter, men långsammare än NVMe-enheter.

Leave a Reply

Please Login to comment
  Subscribe  
Notifiera vid