Prestanda

Första diagrammet är en sammanställning av våra tre NHSB-Client tester (Game, Office och Editor). Baserat på den data vi hittills samlat ihop så räknade vi ut ett medel för vad en normal SSD presterar. Det värdet motsvarar 100 procent. I diagrammet nedan så har vi jämfört varje enhet med det värdet i respektive test och fått fram en bra sammanställning. Vi har inkluderat diagram för varje enskilt test längre ner.

crucial_mx300_1050525_client_norm

Klicka på bilden för att se hela diagrammet
I våra NHSB-tester så presterar Crucials enheter mycket bra. MX300, MX200, BX100 ligger alla runt 117 – 120 procent vilket är bra resultat. Om vi bryter ner resultatet till de enskilda testerna så ser vi att MX300 presterar bäst i Office och Editor. I Game så är skillnaderna så små så där behövs det inte mycket för att falla ner något i listan.

crucial_mx300_1050525_workstation_norm

Klicka på bilden för att se hela diagrammet

Tyngre belastning gör att MX300 fallar rejält i listan. Vi ser också en tydlig skillnad mellan 525GB modellen och de andra två. Under kontinuerlig belastning så är mer NAND alltid en fördel och 525GB modellen har dessutom förhållandevis lite overprovisioning jämfört med de andra. Överlag så ger MX300 ett dugligt resultat men det finns betydligt bättre enheter om du ska köpa SSD till en arbetsstation eller server.

crucial_mx300_1050525_mixedHär testar vi hur enheterna hanterar skrivning och läsning samtidigt. Samtliga MX300-modeller presterar bra och ligger på ungefär samma nivå. Intressant nog så är MX300 bättre än 850 Evo och MX300. Vi skulle tro att SLC-cachen har en bra inverkan på det här testet.

I följande test så har vi tagit testresultat för slumpmässig läs och skriv vid 4K och QD 1,2 och 3. Vi har sedan slagit ihop resultaten till ett och placerat ut det i grafen. Eftersom QD1 är absolut viktigast så har är 70 procent av värdet tagit från QD1, 20 procent från QD2 och bara 10 procent av prestandan från QD3.

crucial_mx300_1050525_random_readVid låg QD så hamnar MX300 i mitten av diagrammet och lägger sig några steg under exempelvis BX100 och MX200.

crucial_mx300_1050525_random_writeHär ser vi att MX300 presterar riktigt bra vid slumässig skrivning även vid låg QD. En annan skillnad är att den lite äldre 750 GB-modellen hamnar lägre än föregångaren. Det beror troligtvis på att de två nya modellerna har en nyare firmware än vad 750 GB -odellen har och det ser ut som om Crucial har förbättrat skrivprestandan en aning i den nya versionen.

crucial_mx300_1050525_seq_read crucial_mx300_1050525_seq_writeVid läsning ser vi det gamla vanliga. Alla presterar bra och är i många fall begränsade av SATA-gränssnittet. Däremot så ser vi att MX300 presterar märkbart sämre än de andra när vi kommer upp till högre storlekar. Vid sekventiell skrivning så ser vi återigen att 750 GB modellen presterar sämre. Precis som tidigare så kan det bero på att de andra två har en nyare firmware.

Annons

Leave a Reply

Please Login to comment
  Subscribe  
Notifiera vid