I vår artikel om digital upphovsrätt försökte vi gräva lite djupare i problemen kring illegal fildelning och piraktopiering. Vi intervjuade Stefan Larsson som nyligen disputerade i just detta ämne och nu har hans kollegor inom Cybernormer vid Lunds universitet publicerat resultatet av en ny enkät om just piraktopiering.

Resultatet är allt än förvånande. Enkäten är gjord som en uppföljning mot de två enkäter som genomfördes i och med att svenska lagar anpassades efter IPRED; en enkät före och en efter. Den nya enkäten visar att den illegala fildelningen bland unga, 15-25 år, är fortsatt oförändrad och anledningen är mest av allt att varken dem eller någon i deras omgivning anser att de gör något fel. Något som vi också resonerade kring i vår artikel.

Jämfört med september 2009 när den första enkäten genomfördes är antalet fildelare så gott som identisk i denna åldersgrupp, strax över 60 %, men faktum är att bland de som fildelar mycket har antalet ökat, från 18 till 20 %. Deras tidigare enkäter visade en svag dipp i fildelningen strax efter IPRED genomfördes, men att effekten av detta avtog ganska snabbt och fildelningen nådde samma nivåer som innan i mängden data (Källa: Pirate Bay). Däremot är antalet som fildelar aningen färre idag.

Den nya enkäten visar att fildelningen har fortsatt att vara mycket vanligt bland yngre och antalet som skrämts till att inte fildela är fortsatt få. Det finns dock de som tycker att risken och följderna av att åka fast är så pass obehagligt att de väljer att inte ägna sig åt illegal fildelning. Däremot har inte denna grupp ökat nämnvärt i antal under de senaste tre åren, varken växt eller minskat sedan 2009.

IPRED har dock inte införts i praktiken eftersom man inväntat besked om hur den ska tolkas och Högsta Domstolen har inväntat svar på de frågor som den skickat till EU-domstolen som rör just IPRED, vilket har kommit nu. Ingen har alltså kunnat utnyttja ändringar som tillkom i och med IPRED utan det är först inom den närmsta framtiden som jakten kan intensifieras av diverse privata aktörer för att komma till rätta med piratkopieringen.

spotify
Spotify såg ett behov och fyllde det. Mer sådant tack!

Även om jag själv inser att chansen är minimal för att det ska hända hoppas jag att industrin börjar lägga mer pengar på att erbjuda attraktiva alternativ till fildelning istället för häxjakt på illegala fildelare. Det senare kommer i inte att göra någon som helst skillnad för fildelningen som helhet eller minska de stora förluster som industrin lider av. Fildelning må leda till vissa förluster för företagen, men deras bakåtsträvande kostar dem mångfalt mer.

Från vår artikel:

För gemene man är det inte att likställa med ett allvarligt brott om vi kopierar en fil. Ursprungsfilen är kvar och frågan är om den som laddar ner över huvud taget hade köpt filen i fråga. Det här är en nyckelpunkt i alla fildelningsmål där försvar och åklagare står långt ifrån varandra när det gäller att värdera skadan som uppstått.

Samhället, normen och etiken står helt enkelt väldigt långt ifrån de lagar som vi blir påtvingade. Jag tror tyvärr att parallellerna med 1984 inte är så långt ifrån sanningen, med skillnaden att jag hoppas på ett mycket lyckligare slut. Den som lever får se.

Subscribe
Notifiera vid
7 Comments
äldsta
senaste flest röster
Inline Feedbacks
View all comments
Tempel
12 Årtal sedan

Det jag tycker är underligt är att man bara undersöker i den åldersgruppen.

Tempel
12 Årtal sedan

Är det? Vilken undersökning visar på det? Tycker dagens 15åringar har väldigt dålig datorvana jämfört med generationen som växte upp med C=64 och dom är ju idag inte alls med i den gruppen, men piratkopiera det kan dom.

Tempel
12 Årtal sedan

Tja, de är ganska få ändå imho, däremot pappor på 35+ sitter och suger hem filmer till sina ätteläggar och sen en skön film för sig själv oxå. Dagens förädrar sitter på brandväggen så skall det öppnas några portar för fildelning med fart så är det dom som gör det. Kunskap och erfarenhet skall inte underskattas och där är det få i den nämnda gruppen som slår “gamlingarna” med koll.

svartlock
12 Årtal sedan

Jag tror även att det finns en hel del av den typen av fildelare som jag är själv är som är inbakade i den statistiken.
Om jag missat en film på bio så brukar jag dra ner den för att kolla om den är värd att köpa. Är den det så köper jag den.
Samma sak med spel, är jag osäker drar jag hem och testar det.
Nu kanske det inte finns allt för många av den typen men jag tror ändå på att det finns en ärlig typ i de flesta människor.