Prestanda

Första diagrammet är en sammanställning av våra tre NHSB Client-tester (Game, Office och Editor). Baserat på den data vi hittills samlat ihop så räknade vi ut ett medel för vad en normal SSD presterar. Det värdet motsvarar 100 procent. I diagrammet nedan så har vi jämfört varje enhet med det värdet i respektive test och fått fram en bra sammanställning. Vi har inkluderat diagram för varje enskilt test längre ner.

Det börjar inget vidare för Sandisks budget-SSD. I det enklaste testet så presterar 480 GB-modellen på ungefär samma nivå som en gammal Intel 520 120GB, vilket inte är särskilt imponerande. Går vi över till tyngre tester så blir det bara tyvärr bara värre och värre. I sista testet så är den nere på samma nivåer som Kingstons V300 120GB med asynkrona minnen. Sammanfattat så är Sandisk SSD Plus betydligt långsammare än allt annat på marknaden idag. Till och med Crucials BX200 240GB är märkbart bättre.

Vi ser här att BX200 och Sandisk SSD Plus har vissa likheter och ingen av dem presterar särskillt bra. Trion 100 och Q300 skalar sämre och hamnar därför lägre vid högre QD, men annars är det Sandisk SSD Plus som är långsammast.

Annons

Vid slumpmässig läsning så blir det ännu värre. Sandisk SSD Plus är sämst vid låg QD och det blir bara sämre vartefter QD blir högre. Vid QD16 så har man nått maximal prestanda och då toppar man runt 33 000 IOPS och man börjar förstå varför Sandisk endast skrev ut prestanda i sekventiell överföring.

Sekventiell skrivprestanda är något annorlunda och SSD Plus presterar inte så som vi är vana att se TLC-enheter. Övriga TLC-enheter ger mycket inkonsekventa resultat beroende på hur full SLC-cachen är. SSD Plus gör inte så och ger ändå ett dugligt resultat även om det är långt under vad konkurrenterna ger vid samma storlek.

Oj vad hände här? Allting ser ju vettigt ut tills enheten kommer till 64KB och 128KB (de viktigaste för Windows användare) och då går prestandan ner till under 200 MB/s. Det är mycket ovanligt att vi ser sådant här i lästest eftersom de testen ofta är relativt enkla. Det kan vara så att enheten gör någon form av garbage collection eller wear-leveling i bakgrunden. I vilket fall så ser det ju ut som om prestandan kan sjunka tillsynes helt utan anledning.

Annons

Inte heller här går det särskillt bra för SSD Plus. Knappa 4500 IOPS är det sämsta resultat vi uppnått i år. Återigen så lyckas BX200 240GB klara 4 746 IOPS och BX200 480Gb klarar 5 036 IOPS.

Annons

Leave a Reply

Please Login to comment
  Subscribe  
Notifiera vid