Interiör

SilentBase8006

Vid första anblick ser inte insidan så speciell ut, men vid närmare granskning kan man snabbt konstatera att så inte är fallet. Det finns ett stort hål bakom moderkortet för att ge god åtkomst vid kylarinstallationer, hålen för kabeldragnings är även mycket bra uttänkta. På höger sida befinner sig den tvådelade hårddiskburen som helt går att ta bort. Tyvärr är gallret i fronten ganska restriktivt och det kan vara ganska svårt att få ditt en radiator, framförallt på grund av bottendelen längst ner under hårddiskburarna ej går att ta bort.

SilentBase8009

Chassits paradnummer är hårddiskupphängningen, man använder sig av gummilister som du skruvar på hårddiskarna och bara skjuter in på plats. Detta gör att den enda kontakten hårddiskarna har med chassit är gummi, vilket gör att ytterst lite vibrationer och resonans letar sig ut i chassistommen.