Testresultat: Robocopy

Robocopy är ett annat test som vi har kört länge, och här fokuserar vi på en enhets sekventiella prestanda. Vi har totalt sju stycken olika robocopy-test. Två använder sig av stora ISO filer, två av medelstora MP3/FLAC-filer och två använder sig av små filer som är allt ifrån HTML-filer till DLL-filer. Det som skiljer dessa tester från exempelvis tester med IOMeter, är att här har vi en fast mängd data som ska flyttas och om den mängden får plats i enhetens SLC-cache så kommer resultatet att bli betydligt bättre.

I första testet tar vi testfilerna från Large- och Medium-testerna, och gör bara en kopia på dem. På det sättet får den testade enheten både läsa och skriva samtidigt. I nästkommande 6 tester så testar vi läs- och skrivprestanda separat från varandra.

Inga konstigheter här. Eftersom vi testar 2TB modellen så finns det gott om SLC-cache och då blir det primärt SATA-gränssnittet som blir den begränsande faktorn. Den är dock fortfarande något långsammare än de snabbaste SATA-enheterna.

Annons

Märkligt nog så tappar enheten jämfört med de andra när vi överför riktigt stora filer. Både skriv och läs med stora filer är något lägre än de andra. Men överlag slår enheten i taket för vad SATA-gränssnittet tillåter.

Annons

Leave a Reply

Please Login to comment
  Subscribe  
Notifiera vid