Prestanda

Första diagrammet är en sammanställning av våra tre NHSB Client-tester (Game, Office och Editor). Baserat på den data vi hittills samlat ihop räknade vi ut ett medel för vad en normal SSD presterar. Det värdet motsvarar 100 procent. I diagrammet nedan har vi jämfört varje enhet med det värdet i respektive test och fått fram en bra sammanställning. Vi har inkluderat diagram för varje enskilt test längre ner.

I våra klienttester ser vi att Neutron XTI inte är något märkvärdigt alls. Prestandamässigt ligger enheten något efter de äldre toppmodellerna i SATA-segmentet. Den ligger dock fortfarande framför många av de moderna TLC-enheterna. Om vi tittar på de individuella testerna ser vi att enheten blir bättre ju tyngre belastningen blir. Det bådar gott för våra workstation tester.

Här ser vi att Neutron XTI har väldigt låg slumpmässig skrivprestada vid låg QD. Så fort QD går upp till 2 är den dock i klass med andra enheter.

Slumpmässig läsprestanda är något bättre även om den inte lyckas hänga med Samsungs 850 Evo.

Sekventiell skrivprestanda ser dock riktigt bra ut. Neutron XTI är den snabbaste av de enheter vi jämfört med.

Även sekventiell läsprestanda ser ut att vara en av Neutron XTI:s starka sidor.

Neutron XTI levererar bra slumpmässig läsprestanda vid låg QD och placerar sig bland de snabbaste SATA-enheterna vi testsat.

Leave a Reply

Please Login to comment
  Subscribe  
Notifiera vid