Testresultat: Garbage Collection & TRIM

Testresultat: Garbage Collection & TRIM

Svenska SSD Guiden så gör vi alltid omfattande test för att se hur en SSD hanterar extremt hög belastning. För att förstå exakt vad de olika värdena betyder och hur våra enheter presterar jämfört med alla de andra enheterna vi testat, Gå till Svenska SSD Guiden och läs mer.

Metodiken i testet är följande:

Varje test består av sekventiell skrivning över hela enhetens yta. Från denna tas det fram ett minimum, ett genomsnitt och ett maximum. Här följer hela testförfarandet.

 • Secure Erase (fabriksny)
 • Prestandatest 1: (Basvärde för enhetens skrivprestanda)
 • Vår testsvit med alla våra tester körs
 • Prestandatest 2: (Kontroll av eventuellt påverkad sekventiell skrivprestanda)
 • Fyll enheten med okomprimerbar data
 • Kör IOMeter som tortyrtest i 40 minuter
 • Prestandatest 3: (Kontroll av sekventiell skrivprestanda efter tortyrtest)
 • Prestandatest 4: (Kontroll av sekventiell skrivprestanda efter tortyrtest)
 • Prestandatest 5: (Kontroll av sekventiell skrivprestanda efter tortyrtest)
 • Prestandatest 6: (Kontroll av sekventiell skrivprestanda efter tortyrtest)
 • 20 minuters vila för aktivering av eventuell passiv garbage collection
 • Prestandatest 7: (Kontroll av sekventiell skrivprestanda efter passiv GC)
 • Formatera hela enheten (aktiverar TRIM)
 • 10 minuters vila
 • Prestandatest 8: (Kontroll av sekventiell skrivprestanda efter att TRIM aktiverats)

Alla dessa test resulterar i en graf som visar max-, min- och medelvärden för samtliga tester och hur enheternas prestanda påverkas i de olika stegen.

Oj oj, här gick det rejält utför. RC100 har uppenbarligen problem med konsekvent belastning. Redan första testet visar skrivresultat på 34,9 MB/s som lägst, men ett medel på 423,3. Medel är helt OK men det bådar inte gått. I nästa test så har resultatet sjunkit rejält. enheten verkar inte hinna med att köra garbage collection på ett effektivt sätt. I test 3 är enheten totalt körd i botten, medelprestandan för hela testet är 6,5 MB/s. Vi pratar lägre nivå än USB-minnen här. Vartefter vi fortsätter skriva data så återhämtar sig enheten något för varje test, men lyckas inte ta sig ur den djupa grop som den hamnat i. Inte ens en full TRIM på enheten i kombination med 40 minuter vila lyckas återställa enhetens prestanda. Tyvärr ser ut som om RC100 har rejäla problem så fort enheten börjar fyllas med data. Det bådar inte gott för de de arbetsstations-tester som vi kommer till på nästa sida.

Leave a Reply

Please Login to comment
  Subscribe  
Notifiera vid